Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u polju, Valme može ponosno tvrditi da je jedan od glavnih eksponenata u projektiranje i izgradnja cijevi za beton. Iz naših promatranja i sustavnih analiza veliki broj istrošenih cijevi, došli smo do važan zaključak: zamjena samo istrošenog dijelovi cjevovoda stvaraju nedostatak uniformnosti i kontinuitet da beton nosi u samo jedan nekoliko dana, čime se ubrzava trošenje i suzu na novi komad koji je upravo instaliran. Kako bismo izbjegli ovaj problem, naš cijevi su dizajnirane prema onome što zovemo filozofija Valme: "Pravi materijal na desnoj strani mjesto"; cilj je stoga osigurati cijelu cijev sustav prolazi manje i ujednačenije trošenje i suzenje, tako da cijela linija može biti zamijenjena samo kada potrebno. Napori Valmeovog odjela za istraživanje i razvoj tako su se koncentrirali i na proučavanje novih trošenja otpornim legurama i termičkoj obradi rafiniranja procesima, s glavnim ciljem snažnog smanjenja rane pogoršanje dijelova cijevi podvrgnutih najveći trošenje. Odabrane su različite legure, s ciljem postizanja različite izvedbe ovisno o dijelu cijevi dizajnirani: krom karbidi su otporniji na habanje i suzu zbog trenja, mangana i kromiranih slitina su otporniji na frontalni šok, iako su temperirani čelik je pogodan za ravne cijevi.

Cijevi


Komponente